Αν το προϊον δεν καλύπτει τις προσδοκίες σας και είναι αμεταχείριστο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με ένα διαφορετικό ή με παρόμοιο σε άλλο μέγεθος ή χρώμα.


Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από το courier στην απόδειξη παραλαβής.

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 ημερών τότε η CASA LINEN δύναται να μην την αποδεχτεί.

Για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη “Φόρμα Αλλαγής’’ και να αποσταλεί mail στο[email protected] με το νούμερο της παραγγελιάς ή να επικοινωνήσετε μέσο τηλεφώνου στο 210 3601957.

Να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε δηλαδή να είναι πλήρη, χωρίς φθορές και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος, εντός της συσκευασία που τα παραλάβατε μαζί με το παραστατικό της συναλλαγής. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τα εποχιακά προϊόντα ούτε για τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε τιμή έκπτωσης ή σε προσφορά. Ο αποστολέας, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ο πελάτης, είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα έως ότου παραδοθούν σε μας. Εάν συμβεί κάτι στα αντικείμενα κατά τη διαδικασία αποστολής επιστροφής, τότε ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα, παραμένουν στην ιδιοκτησία του και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αντικείμενα πριν παραδοθούν σε εμάς.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013).

Μεταφορικά Έξοδα

Οι αλλαγές γίνονται με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο πελάτης και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει αποκλειστικά εκείνον. Αλλαγές με χρέωση της CASA LINEN, δεν θα παραλαμβάνονται.

Επιγραμματικά η αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την ημέρα παραλαβής

το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί

το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, κ.ο.κ)


Διεύθυνση Επιστροφής

Casa Linen IKE

Κανάρη 20,

Κολωνάκι

Αθήνα

ΤΚ: 10673


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +30 2103601957.

ή στο mail [email protected]


Ελαττωματικά Προϊόντα

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της CASA LINEN πουλήθηκαν ελαττωματικά προϊόντα ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π. τότε η Εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής, καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.

Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε.